No comments yet

Wijk West en Orchestre Bicyclette

Ons orkest krijgt een financiële bijdrage uit het leefbaarheidbudget van Wijk West. We hebben een aanvraag ingediend omdat de wijk sterk is vertegenwoordigd in ons orkest, in het bijzonder met twee deelnemende organisaties: koor Djintan en de Band zonder Verblijfsvergunning van het Asielzoekerscentrum. We waren bovendien verzocht om bij te dragen aan de Tour de L’Ouest die op 5 juli in de wijk wordt gehouden. De financiële bijdrage wordt o.a. besteed aan ons fietsend materiaal, aan een training door circus DIEDOM aan jongeren in het AZC om te jongleren op kleine fietsjes en aan catering voor onze openbare repetities in de wijk.

Een stukje van onze motivatie:  “overal waar Orchestre Bicyclette speelt, zelfs tussen de gestreste treinreizigers op Utrecht CS, we mensen plotseling zien glimlachen. Als we stil gaan staan blijft er al snel wat nieuwsgierig publiek hangen, en als die eenmaal verleid zijn mee te spelen op gestemde fietsbellen, stralen ze van plezier en maken ze lol met hun buurman en -vrouw, die tot voor kort volslagen vreemden waren. Ook binnen het orkest raken mensen verbonden: de hardwerkende amateurs leren van de profs, die op hun beurt gretig hun uiteenlopende kennis delen. Samen bedenken we hoe we met alle verschillen in niveau en achtergrond, de soms wat onhandige speelsituaties optimaal  benutten voor onze vrolijke, toegankelijke muziek en aanstekelijke optredens strak en welluidend te maken.”

Met openbare repetities en uitvoeringen willen we deze verbindingen tussen de wijkbewoners onderling en met de bewoners van het AZC smeden en versterken. Muzikale verbinding maakt mensen vrolijk. En vrolijke mensen maken de wijk nog mooier en sterker.

Comments are closed.